MTU 发动机整机
其他
发动机整机
发动机配件


请输入部件号码:
MTU发动机部件
发动机型号 部件名称 部件号码 备注
MTU 396 活塞 555 030 02 18 螺栓连接各类
MTU 396 活塞 555 030 05 18 螺栓连接各类
MTU 396 活塞 555 030 01 18 螺栓连接各类
MTU 396 活塞 555 030 40 17 焊接种类
MTU 396 活塞 555 030 61 17 焊接种类
MTU 396 活塞 555 030 2218 螺栓连接各类
MTU 396 活塞环   匹配活塞(555 030 40 17)
MTU16V396TE84 活塞环 006 037 09 19 第一道环
004 037 24 19 第二道环
009 037 85 18 第三道环
MTU 396 缸套组件 555 011 15 10  
MTU 396 缸套Std 555 011 16 10  
MTU 396 缸套0-1 555 011 17 10  
MTU 396 缸套0-2 555 011 18 10  
MTU 396 缸套1-1 555 011 19 10  
MTU 396 缸套1-2 555 011 20 10  
MTU 396 缸套2-2 555 011 21 10  
MTU 396 缸盖 555 016 08 01  
MTU 396 缸盖 555 010 15 21  
MTU 396 缸盖 555 010 72 21  
MTU 396 缸盖 555 010 51 41  
MTU8V396TE94 增压器   ZR140
MTU16V396TE94 增压空冷器 003 098 32 20  
MTU16V396TE54 增压器   ZR170
MTU16V396SE84 增压器 511 020 09 08 左机 ZR170
511 020 10 08 右机 ZR170
MTU16V396TE94 增压器 511 020 71 07 左机 ZR170
511 020 74 07 右机 ZR170
MTU 396 增压器   K42(φ135)
MTU 396 气门旋转部件 000 053 31 35  
MTU 396 喷油器组件 555 010 00 51  
MTU 396 排水阀部件 556 000 10 17  
MTU 396 排水阀部件 559 000 10 17  
MTU 396 海水泵 555 200 11 01  
MTU 396 海水泵 555 200 22 01  
MTU 396 水泵 555 200 01 01  
MTU 396 主轴瓦 555 030 75 40  
MTU 396 连杆瓦 555 030 21 60  
MTU 396 支撑盘 550 016 07 18  
550 016 08 18
MTU 8V396 增压器部件 53371202116 KKK 品牌
MTU 8V396 增压器部件 53421232000 KKK 品牌
MTU 8V396 增压器部件 53317110502 KKK 品牌
MTU 396 主轴瓦 550 030 89 40  
MTU 396 连杆瓦 550 030 18 66  
MTU 396 连杆瓦 550 030 19 66  
MTU 396 主轴瓦 555 030 75 40  
MTU 396 主轴瓦 555 030 76 40  
MTU 396 主轴瓦 555 030 77 40  
MTU 396 主轴瓦 555 030 78 40  
MTU 396 主轴瓦 555 030 79 40  
MTU 396 连杆瓦 555 030 21 60  
MTU 396 连杆瓦 555 030 22 60  
MTU 396 连杆瓦 555 030 23 60  
MTU 396 连杆瓦 555 030 24 60  
MTU 396 连杆瓦 550 030 18 66  
MTU 396 主轴瓦 550 030 89 40  
MTU 396 主轴瓦 550 030 90 40  
MTU 396 主轴瓦 550 030 93 40  

下一页>>

版权所有 2006-2021 www.client-engine.com  销售热线:+86 21 56800810 技术支持:+86 21 64978025 邮编:201108  
公司地址:中国上海市闵行区双柏路199号3号楼2楼